سه‌شنبه 1 تیر‌ماه سال 1395

پروانه ها...

پروانه ها_

دلشان هم که بخواهد

به پیله هاشان برگردند،

پرواز از سرشان افتادنی نیست!

و ابرها بیهوده

به سینه میزنند سنگِ روزهایِ آفتابی را..

دلگیر که باشند

حرف دلشان میشود 

باران 

باران

باران..

و مـــــن هم ،

 هرچقدر از تو دوری کنم اما_

شبیه کارگری تنها

که  جامانده زیر آوار معدن،

نفس کم می آورم_

میمیـــــرم،

اگر دوستت نداشته باشم....


#سمیه_آزادل

#شعری_برای_جانان

سه‌شنبه 3 شهریور‌ماه سال 1394

پایان تمام عشق ها خوب نیست...


سال های زیادی ست

تنهابا یک خاطره از تو

عشق را مجاب کرده ام

که همیشه زمان مناسبی نیست

برای اتفاق افتادن!

گاهی باید به گوشه ای دنج پناه برد،

به آواز دوره گردی غمگین گوش داد

و به خوابی عمیق رفت!

چرا که عشق

دقیقا

زمانی که فکرش را نمی کنی اتفاق می افتد

در بیداری

زیر باران، هنگارم تعارف یک چتر!

و یا

حتی در خواب،

وقتی

کسی بی صدا

خیره به تو،

اشک می ریزد و چمدان به دست

خانه رابرای همیشه ترک میکند!

عشق اتفاق می افتد

اتفاق می افتد..

اما_

 پایان تمام عشق ها خوب نیست!سمیه آزادل

سه‌شنبه 26 اسفند‌ماه سال 1393

خیال پرداز


هرشب

در خواب و بیداری

چراغی روشن می کنم_

قاب عکس هامان را

 آویزان می کنم

بر دیوارهایِ خانه ای که هرگز نساختیم،

و خیره در  سقفی که بر سرمان نیست

تاصبح سرگرمِ صحبت با سایه ای می شوم که شباهتی عجیب به من دارد... می بینی!؟

بی در و پیکر است خانه اِمان،

و بی در و پیکرتر رویاهامان...!

تو سال هاست رفته ای و

همین خیال پردازی ها،

تنها سلاحِ منند به وقتِ دلتنگی...!


سمیه آزادل

دوشنبه 22 دی‌ماه سال 1393

تو....

شبانه روز

به هر سمتی خیره شوم

تو آنجایی!

فرقی نمیکند_

شمال 

یا جنوب،

شرق،

یا غرب_

و جهان با تمام وسعتش

جزیره یِ کوچکی ست   دورافتاده ،

که نگاهت به بازی اش می گیرد!

آن قدر که گاهی

به این فکر میکنم،

که آیا دیگران

منظره یی دیگر دارند برایِ تماشا کردن_

و یا شبیهِ من

جهانشان فقط به تو محدود است...!؟

.

.

.

سمیه آزادل

یکشنبه 21 دی‌ماه سال 1393

سکوت

تصویر بی نقصی ست

لبخند زدنِ تو در آییــــنه،

وقتی

زیبایی ات تکثیر میشود و من

هزاران برابر عاشق تر...

_سکوت_

دلچسب ترین 

اتفاق جهان است

هنگامِ تماشا کردنِ آن که دوستش داریم!


سمیه آزادل